Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 64 m²
 • 14 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 9 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 2
 • 1
 • 61 m²
 • 11 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 10 tr/thángVND
E
 • 2
 • 2
 • 66.21 m²
 • 12 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 3
 • 2
 • 82.75 m²
 • 12 tr/thángVND