Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 120 m²
 • 30 tr/thángVND
B
Đã thuê
 • 100 m²
 • 35 tr/thángVND
C
Đã thuê
 • 105 m²
 • 15 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 3
 • 3
 • 52 m²
 • 11 tr/thángVND
E
Đã thuê
 • 4
 • 4
 • 55 m²
 • 15 tr/thángVND
F
 • 1
 • 1
 • 157 m²
 • 12 tr/thángVND