Nhà đất lân cận

A
Đã thuê
 • 5
 • 4
 • 140 m²
 • 29 tr/thángVND
B
 • 1
 • 1
 • 20 m²
 • 4.8 tr/thángVND
C
 • 2
 • 1
 • 40 m²
 • 12.5 tr/thángVND
D
Đã thuê
 • 60 m²
 • 23 tr/thángVND
E
 • 5
 • 3
 • 90 m²
 • 22 tr/thángVND
F
Đã thuê
 • 1
 • 1
 • 25 m²
 • 6.5 tr/thángVND