Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 40 m²
 • 8 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 64 m²
 • 2.75 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 48 m²
 • 2.35 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 65 m²
 • 2.65 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 158.65 m²
 • 7 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 25 m²
 • 3.3 tỷVND