Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 95 m²
 • 6.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 133.5 m²
 • 7.6 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 128 m²
 • 8.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 95.19 m²
 • 4.92 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 95 m²
 • 4.85 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 86.6 m²
 • 4.5 tỷVND