Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 4
 • 17.8 m²
 • 5.9 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 17.9 m²
 • 4.5 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 59.23 m²
 • 13.5 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 27.23 m²
 • 5.2 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 75.4 m²
 • 31 tỷVND
F
 • 4
 • 4
 • 29.6 m²
 • 6.2 tỷVND