Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 17.9 m²
 • 4.5 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 59.35 m²
 • 2.1 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 59.23 m²
 • 13.5 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 27.23 m²
 • 5.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 18.5 m²
 • 5 tỷVND
F
 • 4
 • 3
 • 51 m²
 • 12 tỷVND