Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 89 m²
 • 7 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 72 m²
 • 21.8 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 117 m²
 • 15 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 119 m²
 • 12.6 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 125 m²
 • 11.8 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 60 m²
 • 5.8 tỷVND