Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 54 m²
 • 5.9 tỷVND
B
 • 29
 • 29
 • 160.8 m²
 • 22.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 50.2 m²
 • 4 tỷVND
D
 • 49.9 m²
 • 4.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 40.2 m²
 • 6.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 86.96 m²
 • 3.7 tỷVND