Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 68 m²
 • 2.99 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 184.7 m²
 • 9.4 tỷVND
C
 • 4
 • 4
 • 293 m²
 • 8.5 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 89 m²
 • 3.9 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 74 m²
 • 3.1 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 71.4 m²
 • 2.7 tỷVND