Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 70 m²
 • 2.15 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 87 m²
 • 3.45 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 54.7 m²
 • 1.75 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 60 m²
 • 2 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 50 m²
 • 1.6 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 65 m²
 • 1.7 tỷVND