Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 65 m²
 • 1.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 50 m²
 • 1.6 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 50 m²
 • 1.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 65 m²
 • 1.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 50 m²
 • 1.6 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 60 m²
 • 2.25 tỷVND