Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 2.3 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 61 m²
 • 1.58 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 61 m²
 • 1.65 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 56 m²
 • 1.53 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 2.12 tỷVND
F
 • 6
 • 6
 • 408.1 m²
 • 37 tỷVND