Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 88 m²
 • 2.95 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 63 m²
 • 2.15 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 79 m²
 • 2.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 74.5 m²
 • 2.58 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 88 m²
 • 3 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 80 m²
 • 2.38 tỷVND