Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 96 m²
 • 3.1 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 2.95 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 50 m²
 • 2.3 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 2.9 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 42 m²
 • 1.65 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 88.5 m²
 • 3.3 tỷVND