Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 73 m²
 • 2.4 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 2.75 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 80 m²
 • 2.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 80 m²
 • 2.5 tỷVND
E
 • 5
 • 5
 • 65.4 m²
 • 11 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 62 m²
 • 3.15 tỷVND