Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 73 m²
 • 2.4 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 2.65 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 2.75 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 80 m²
 • 2.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 80 m²
 • 2.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 21 m²
 • 2.2 tỷVND