Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 90 m²
 • 3.25 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 45.2 m²
 • 2.1 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 50 m²
 • 2.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 66 m²
 • 2.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 2.7 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 86 m²
 • 3.15 tỷVND