Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 54 m²
 • 2.3 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 3.15 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 105 m²
 • 3.35 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 2.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 2.7 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 71 m²
 • 2.7 tỷVND