Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 112 m²
 • 6 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 97 m²
 • 4.4 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 98 m²
 • 3.4 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 106.2 m²
 • 8.1 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 49 m²
 • 3.4 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 63 m²
 • 3.2 tỷVND