Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 82 m²
 • 3.65 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 82.8 m²
 • 3.85 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 3.5 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 90 m²
 • 3.6 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 93 m²
 • 5.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 77.2 m²
 • 3.2 tỷVND