Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 50.6 m²
 • 1.7 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 2.75 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 41 m²
 • 2.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 69 m²
 • 2.45 tỷVND
E
 • 3
 • 1
 • 42 m²
 • 1.65 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 2.75 tỷVND