Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 74.7 m²
 • 2.4 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 65.19 m²
 • 2.19 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 2.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 2.25 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 18.9 m²
 • 2.4 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 50 m²
 • 2.4 tỷVND