Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 105 m²
 • 4.1 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 141 m²
 • 5.1 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 130 m²
 • 4.25 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 132 m²
 • 4.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 141 m²
 • 4.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 108 m²
 • 3.7 tỷVND