Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 55 m²
 • 1.95 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 54 m²
 • 2.14 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 53 m²
 • 2 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 54 m²
 • 1.95 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 1.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 78.94 m²
 • 2.05 tỷVND