Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 109.6 m²
 • 2.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 76 m²
 • 1.75 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 78.3 m²
 • 5.5 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 71 m²
 • 15.9 tỷVND
E
 • 5
 • 6
 • 71.7 m²
 • 6.4 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 97.4 m²
 • 6.8 tỷVND