Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 82.9 m²
 • 2.1 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 52.7 m²
 • 1.55 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 56 m²
 • 1.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 1.73 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 59 m²
 • 1.65 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 1.91 tỷVND