Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 48 m²
 • 1.65 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 100 m²
 • 5.8 tỷVND
C
Đã bán
 • 30
 • 30
 • 120 m²
 • 10.5 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 46.3 m²
 • 1.4 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 62 m²
 • 1.65 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 60 m²
 • 1.5 tỷVND