Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 115 m²
 • 3.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 83.5 m²
 • 2.3 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 49 m²
 • 1.55 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 90 m²
 • 2.16 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 1.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 1.88 tỷVND