Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 57 m²
 • 3 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 21 m²
 • 3.6 tỷVND
C
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 450.2 m²
 • 160 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 73 m²
 • 8.3 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 21 m²
 • 3.8 tỷVND
F
 • 2
 • 1
 • 89.79 m²
 • 15 tỷVND