Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 60.8 m²
 • 2.06 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 59.2 m²
 • 1.79 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 50 m²
 • 1.58 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 47 m²
 • 1.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 47 m²
 • 1.47 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 63 m²
 • 2.15 tỷVND