Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 1
 • 86.4 m²
 • 3.65 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 60 m²
 • 3 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 78 m²
 • 3.35 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 3 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 74.1 m²
 • 3.25 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 68.5 m²
 • 2.95 tỷVND