Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 52 m²
 • 2.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 52 m²
 • 2.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 77 m²
 • 3.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 56 m²
 • 2.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 3.45 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 92 m²
 • 3.8 tỷVND