Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 72.8 m²
 • 2.55 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 3.35 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 70 m²
 • 3.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 2.55 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 48 m²
 • 2.1 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 50 m²
 • 2.1 tỷVND