Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 2.55 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 72.3 m²
 • 2.4 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 69 m²
 • 2.4 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 69 m²
 • 2.7 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 74 m²
 • 2.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 79 m²
 • 2.85 tỷVND