Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 140.14 m²
 • 10 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 67.86 m²
 • 6.18 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 143 m²
 • 12.5 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 160.52 m²
 • 18 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 64 m²
 • 5.6 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 65.5 m²
 • 4.6 tỷVND