Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 110 m²
 • 5.9 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 3.8 tỷVND
C
 • 90 m²
 • 6 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 3.8 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 49 m²
 • 3.05 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 3.9 tỷVND