Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 70.5 m²
 • 3.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 90 m²
 • 3.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 90 m²
 • 3.1 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 126 m²
 • 4 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 90 m²
 • 3.21 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 126 m²
 • 4.3 tỷVND