Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 76 m²
 • 3.3 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 74 m²
 • 3.5 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 3.6 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 76.67 m²
 • 3.45 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 65 m²
 • 4.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 74 m²
 • 3.25 tỷVND