Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 51 m²
 • 2.28 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 56 m²
 • 2.35 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 55 m²
 • 1.75 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 53 m²
 • 2.25 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 2.35 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 41 m²
 • 2.1 tỷVND