Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 3.3 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 71.38 m²
 • 3.5 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 71 m²
 • 3.25 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 52 m²
 • 3.2 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 38 m²
 • 2.2 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 52 m²
 • 2.9 tỷVND