Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 54 m²
 • 2.07 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 2.9 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 82 m²
 • 3.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 54 m²
 • 2.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 54 m²
 • 1.92 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 54 m²
 • 2.2 tỷVND