Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 104 m²
 • 9.5 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 103 m²
 • 9.5 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 137 m²
 • 15 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 105 m²
 • 9 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 125 m²
 • 12.5 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 89 m²
 • 7.8 tỷVND