Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 4.8 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 66.57 m²
 • 4 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 66 m²
 • 4.1 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 64.3 m²
 • 4.2 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 67.2 m²
 • 4.1 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 95 m²
 • 7 tỷVND