Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 65 m²
 • 1.6 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 64 m²
 • 1.55 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 66 m²
 • 1.6 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 86 m²
 • 1.8 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 50 m²
 • 1.35 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 50 m²
 • 1.35 tỷVND