Nhà đất lân cận

A
 • 73.5 m²
 • 4.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 60 m²
 • 4.65 tỷVND
C
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 56 m²
 • 4.65 tỷVND
D
 • 2
 • 3
 • 96 m²
 • 10.3 tỷVND
E
Đã bán
 • 51 m²
 • 2.75 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 69 m²
 • 4.5 tỷVND