Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 40.4 m²
 • 3.1 tỷVND
B
 • 73.5 m²
 • 4.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 6
 • 6
 • 190 m²
 • 11.7 tỷVND
D
 • 3
 • 6
 • 114 m²
 • 13 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 127.9 m²
 • 9.99 tỷVND
F
 • 46.6 m²
 • 1.2 tỷVND