Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 56 m²
 • 1.28 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 52 m²
 • 1.13 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 52.68 m²
 • 1.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 60 m²
 • 1.1 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 12.9 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 59.6 m²
 • 8.3 tỷVND