Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 2.2 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 63 m²
 • 2.25 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 2.3 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 67 m²
 • 2.7 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 74.3 m²
 • 3.25 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 74 m²
 • 2.55 tỷVND