Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 77.8 m²
 • 3.55 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 50 m²
 • 2.5 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 41 m²
 • 2.1 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 77 m²
 • 2.99 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 77 m²
 • 3 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 76.29 m²
 • 3.1 tỷVND